Spelregels

Algemeen
Telebeeld biedt bezoekers de mogelijkheid te reageren op berichten. Deze reacties vertegenwoordigen de standpunten en meningen van bezoekers. Het feit dat een mening of visie wordt gepubliceerd, betekent niet dat Telebeeld die mening ook deelt of ondersteunt. Het is voor Telebeeld niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van de reacties op berichten.

De regels

 • Reacties die strijdig zijn met de wet worden verwijderd. Dat geldt met name voor artikel 1 van de Grondwet: ('Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan')
 • Reacties moeten inhoudelijk betrekking hebben op het bericht waaronder de reactie staat.
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening worden verwijderd.
 • Commerciële boodschappen (spam) zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor verwijzingen naar (commerciële) websites.
 • Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen worden verwijderd.
 • Persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen etc..) worden verwijderd.
 • Reacties met als afzender een overduidelijke valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander of met in de afzender scheld- of schuttingwoorden worden niet geplaatst.
 • Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen kan Telebeeld aangifte doen. Het is daarbij goed te weten dat van iedere reactie het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.
 • De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te verwijderen, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden geacht.
 • Over het toepassen van deze regels kan niet worden gecorrespondeerd. Met het versturen van een reactie wordt akkoord gegaan met bovengenoemde regels.
 • De reglementen kunnen zonder opgaaf van redenen ieder moment gewijzigd worden.