Volgende ruzie tussen ACM en KPN opgelost. Nieuwe vrienden voor het leven?

KPN is positief over het besluit van toezichthouder ACM om KPN per 1 juli niet langer onder verscherpt toezicht te stellen. Omdat het bedrijf zich altijd aan de geldende wet- en regelgeving wil houden, ziet KPN het besluit van ACM als een erkenning voor de inspanningen die het doet, en de afgelopen jaren heeft gedaan, op dit gebied. Ook is een aantal langlopende dossiers onlangs gesloten en streeft KPN er naar om nu nog lopende zaken bij ACM spoedig af te ronden.    

Daarnaast zal per 1 juli het Compliance Handvest van KPN en ACM worden aangepast. In het Handvest dat in 2008 is overeengekomen, zijn afspraken vastgelegd over de inrichting van KPN’s Compliance programma. Dit Handvest wordt met regelmaat geëvalueerd. Per 1 juli concentreert het Handvest zich volledig op de naleving en uitvoering van wettelijke regels, die specifiek voor KPN als grote marktpartij gelden. Het aangepaste Handvest stelt KPN in staat om proactief en gericht inspanningen te leveren op het naleven van deze regels. Het Handvest is tevens een belangrijk instrument om een goede relatie tussen ACM en KPN te stimuleren.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel