Vodafone NL resultaat: minder omzet, minder klanten maar meer dataverbruik in 2013

Vodafone Nederland maakt vandaag de resultaten bekend van het boekjaar 2013/2014 dat eindigde op 31 maart 2014. De operationele omzet bedroeg EUR 1,741 miljard, een organische daling van 5,6 procent ten opzichte van vorig boekjaar. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door de economische omstandigheden, de invloed van regulering en de terugval in het prepaid-segment. In het laatste kwartaal nam de omzetdaling licht af ten opzichte van het derde kwartaal, voornamelijk door aantrekkende verkopen op de consumentenmarkt. Het aantal klanten daalde licht met 0,6% naar iets minder dan 5,3 miljoen.

Het afgelopen boekjaar stond in het teken van de uitrol van het 4G-netwerk. Mede dankzij de extra netwerkinvesteringen door de verkoop van Verizon Wireless in de VS, was de 4G-dekking op 1 april 60 procent. Inmiddels is deze 82 procent en in september 2014 verwacht Vodafone in heel Nederland 4G-dekking te bieden. In bijgaande infographic geeft Vodafone meer inzicht in de cijfers en gebruikstrends van het afgelopen boekjaar. Binnen enkele maanden komt Vodafone met zijn Integrated Report, waarin uitgebreid wordt teruggeblikt op de prestaties en strategie van Vodafone Nederland.

Opgemerkt dient te worden dat bovengenoemde cijfers niet zijn gecontroleerd door een onafhankelijk accountant en dat de statutaire jaarrekening nog niet is opgemaakt.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel