T-Mobile en Consumentenbond ruzi

De consumentenbond en T-Mobile ruziën over de hoogte van de door T-Mobiel doorgevoerde inflatiecorrectie. Op zich mag T-Mobile zo’n correctie doorvoeren van de ACM mits hiervoor duidelijk met hun klanten over wordt gecommuniceerd. En juist op dat punt vindt de Consumentenbond dat het netwerk tekort is geschoten.

Bericht Consumentenbond

T-Mobile informeert zijn klanten niet op de juiste wijze over de inflatiecorrectie die zij toepassen bij mobiele telefonie-abonnementen. Zo moeten sommige consumenten na ruim een jaar al 7% meer gaan betalen voor een abonnement, terwijl de provider adverteert met vaste prijzen voor de gehele contractperiode. De Consumentenbond vindt dat bedrijven op de juiste manier moeten communiceren over het verhogen van hun prijzen.

Volgens toezichthouder ACM is het berekenen van inflatiecorrectie toegestaan, mits deze prijsverhoging duidelijk in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat. De meeste providers doen dat dan ook, maar T-Mobile vermeldt de inflatiecorrectie slechts op een tarievenblad, dat op te vragen is via de klantenservice of de website. Consumenten die vermoeden dat hun provider hen niet voldoende heeft geïnformeerd over de inflatiecorrectie, kunnen met een voorbeeldbrief  van de Consumentenbond compensatie vragen bij het bedrijf.

Aanpassingen

De Consumentenbond heeft T-Mobile aangesproken op de klachten over de berekende inflatiecorrectie. Naar aanleiding daarvan heeft T-Mobile een aantal aanpassingen doorgevoerd. Inmiddels wordt er op de site bij het afsluiten van een contract wel direct naar het tarievenblad verwezen. Verder heeft T-Mobile laten weten de informatie over inflatiecorrectie in het contract te willen gaan opnemen. Maar dit geldt niet met terugwerkende kracht voor bestaande overeenkomsten waarin de inflatiecorrectie nog niet was opgenomen. Consumenten die niet juist zijn geïnformeerd over de inflatiecorrectie, hoeven die niet te betalen. 

Reactie T-Mobile

T-Mobile oneens met de Consumentenbond

T-Mobile communiceert open en duidelijk over de toegepaste inflatiecorrectie. T-Mobile kiest ervoor om de inflatiecorrectie niet ergens te ‘verstoppen’ in de algemene voorwaarden, maar publiceert alles wat met prijzen en tarieven te maken heeft overzichtelijk in 1 document: het tarievenoverzicht. Dit overzicht wordt per e-mail of per post aan nieuwe klanten verstrekt. Daarnaast wordt de inflatiecorrectie ook uitgebreid beschreven op de factuur, onze website en toegelicht via onze app.

Wordt vervolgd.

Door: de redactie

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel