Reactie KPN op kabinetsvoornemen voor nieuw kader nationale veiligheid

KPN neemt kennis van het voornemen van de Nederlandse overheid om op het gebied van vitale telecommunicatie-infrastructuur een nieuw wettelijk kader te presenteren ter bescherming van het algemeen nationaal belang en in het bijzonder de nationale veiligheid. KPN begrijpt dat dit voorgenomen kader zal resulteren in een transparant en voorspelbaar goedkeuringsproces voor een partij die een meerderheidsbelang wil verwerven in een organisatie met dergelijke vitale telecommunicatie-infrastructuur. De Nederlandse overheid benadrukt dat een nieuw kader geen afbreuk mag doen aan de doelstelling om (buitenlandse) investeringen in de Nederlandse telecommunicatiesector te stimuleren.

In een brief (gedateerd 10 juni 2014) aan de Tweede Kamer licht minister Kamp van Economische Zaken het voorgenomen kader toe. Vitale telecommunicatie-infrastructuur wordt door de minister gedefinieerd als diensten en netwerken waarvan de continuïteit van essentieel belang is voor het functioneren van de Nederlandse samenleving en de veiligheid van Nederland. Volgens de minister is de huidige wetgeving ontoereikend om de nationale veiligheid volledig te waarborgen wanneer een partij met oneigenlijke bedoelingen een organisatie met vitale Nederlandse telecommunicatie-infrastructuur tracht over te nemen.

Het voorgenomen kader zal de minister van Economische Zaken de bevoegdheid geven om:

  • organisaties aan te wijzen die vitale telecommunicatie-infrastructuur bezitten. KPN wordt door de minister genoemd als eigenaar van vitale telecommunicatie-infrastructuur;
  • een verklaring van geen bezwaar af te geven aan een partij die overwegende zeggenschap in een aangewezen organisatie wil verwerven;
  • een verklaring van geen bezwaar af te geven bij een eventuele (door)verkoop van vitale infrastructuur van een aangewezen organisatie;
  • een verklaring van geen bezwaar af te geven bij een voorgenomen benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van een aangewezen organisatie.

KPN begrijpt dat de verklaringen onder normale omstandigheden zullen worden afgegeven, tenzij de minister gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er een risico ontstaat voor de nationale veiligheid.

De minister benadrukt in zijn brief dat een vergelijkbare goedkeuringsprocedure al van toepassing is op de financiële dienstverleningssector in Nederland. Daarnaast hebben zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare procedure om de risico's rond de nationale veiligheid te beoordelen wanneer een telecommunicatie-aanbieder wordt overgenomen.

KPN begrijpt dat de Nederlandse overheid eerst een consultatieronde zal houden alvorens in het voorjaar van 2015 een wetsvoorstel te presenteren aan de Tweede Kamer.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel