Offici

KPN heeft het volgende pers

Operationele prestaties verbeterd

 • 44% van Nederlandse breedbandklanten heeft ‘triple play’ pakket, +8%-punten op jaarbasis
 • Quad play abonnementen verdubbeld in Q4 ’13 naar 173.000
 • Nederlandse 4G netwerk op ~80% dekking, landelijke dekking in Kw1 2014
 • Groei in abonnees, maar marktaandeel lager in competitieve Nederlandse mobiele markt
 • Succesvolle postpaid en data strategie in Duitsland en België
 • FTE reductieprogramma afgerond, ~4.650 FTE minder sinds begin reductieprogramma

Financiële resultaten van de Groep reflecteren competitieve markten en hoog investeringsniveau

 • Omzet en EBITDA van de Groep lager in 2013 gedreven door druk in Consumenten Mobiel en de Zakelijke Markt, deels opgevangen door goede prestatie Consumenten Thuis
 • EBITDA Kw4 ’13 daalt 7,3% gecorrigeerd voor eenmalige effecten en uitfasering handset lease
 • Investeringen in 2013 EUR 1,6mrd (+2.6%) gedreven door investeringen in netwerken, producten en klanten

Strategie en Outlook

 • Bouwen op sterke fundamenten
 • Duidelijke klantfocus met netwerken en producten van de hoogste kwaliteit
 • Vereenvoudigingsprogramma leidt tot slagvaardiger bedrijfsmodel
 • Financiële resultaten stabiliseren richting het eind van 2014
 • Groeiende vrije kasstroom verwacht in 2015
 • Hervatting dividendbetaling over 2014 (EUR 0,07), afhankelijk van de afronding van verkoop E-Plus
 • Belang van 20,5% in Telefónica Deutschland leidt via potentieel dividend mogelijk tot aanvullende kasmiddelen

KerncijfersEelco Blok, CEO:
“In 2013 zijn we doorgegaan met onze focus op de verbetering van de operationele resultaten door middel van hoge investeringen in onze netwerken, producten en klanten. We hebben nu een sterk fundament gelegd en verwachten dat de financiële resultaten stabiliseren richting het eind van het jaar 2014 en dat de vrije kasstroom zal gaan groeien in 2015. We hebben er vertrouwen in dat we goedkeuring verkrijgen van de toezichthouder voor de verkoop van E-Plus en zijn voornemens om weer dividend te gaan betalen over het boekjaar 2014. KPN’s financiële profiel zal na de verkoop van E-Plus verder verbeteren. Bovendien kunnen we mogelijk profiteren van aanvullende kasmiddelen door de ontvangst van dividend van het 20,5% belang in Telefónica Deutschland.”

Update strategie
Na een periode met dalende marktaandelen is KPN er in geslaagd om marktposities en klantaantallen te stabiliseren en in bepaalde segmenten te laten groeien door in de afgelopen jaren veel te investeren. In 2013 is KPN doorgegaan met het verbeteren van de operationele prestaties door te investeren in netwerken, diensten en klanten. Deze consistente strategie heeft geleid tot sterke fundamenten voor KPN.

Ongeveer 25% van de Nederlandse huishoudens heeft momenteel toegang tot een glasvezelaansluiting van KPN in het huis. Samen met de upgrades die KPN doorvoerde op het kopernetwerk, kan KPN aan ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking breedbandsnelheden van ten minste 40Mbps aanbieden. De mogelijkheden om de snelheid van het kopernetwerk nog verder te verhogen via nieuwe technieken zal leiden tot een lager tempo van de uitrol van glasvezel in de komende jaren. KPN loopt voorop met de kwaliteit van de mobiele netwerken ten opzichte van zowel de concurrenten als Europese telecombedrijven. Het 4G netwerk van KPN heeft bijna landelijke dekking en in België biedt BASE Company de hoogste snelheden in de markt via het 3G netwerk. De komende periode zal KPN in Nederland de capaciteit van het 4G netwerk verder uitbreiden en in België heeft KPN de doelstelling om eind 2014 landelijke 4G dekking te realiseren Deze kwalitatief hoogwaardige netwerken vormen de basis van waaruit KPN de beste producten met de beste klantervaring kan aanbieden. 

De in Nederland unieke combinatie van een kwalitatief hoogwaardige vaste en mobiele infrastructuur met landelijke dekking, maakt het mogelijk om aantrekkelijke productcombinaties te kunnen bieden. Hiermee onderscheidt KPN zich ten opzichte van de concurrentie. Het in 2013 geïntroduceerde KPN Compleet, met name gericht op gezinnen, is een goed voorbeeld van zo’n gebundelde dienst. In het zakelijke segment werd de gebundelde dienst KPN ÉÉN geïntroduceerd. 

Volgend op de versterking van KPN met hoge investeringen, wordt de focus verlegd naar een grootschalige vereenvoudiging van het bedrijf. Dit programma leidt tot vereenvoudiging van producten, klantprocessen, netwerken en IT systemen. Naast een kwaliteitsverbetering zal het programma leiden tot 1.500 tot 2.000 minder FTE in Nederland in 2016, en een jaarlijkse besparing van investeringen en operationele kosten van meer dan 300 miljoen euro per 2016.  

Samenvatting financiële resultaten 2013
De omzet en de overige opbrengsten van KPN’s voortgezette activiteiten daalden in 2013 met 10% tot 8,472 miljard euro, vooral door een daling van de omzet van de Zakelijke Markt, Consumenten Mobiel en NetCo. Deze daling werd deels gecompenseerd door Consumenten Thuis, waar de omzet in 2013 weer steeg. De lagere omzet over het hele jaar, en de impact van eenmalige lasten, hadden in 2013 een negatief effect op de winstgevendheid van KPN. De EBITDA daalde met 14% naar 2,883 miljard euro. De nettowinst van KPN kwam in 2013 6,7% lager uit op 293 miljoen euro. In 2013 investeerde KPN 1,6 miljard euro, dat is 2,6% meer dan een jaar eerder. De investeringen zijn vooral gedaan in de mobiele netwerken, waaronder de 4G uitrol in Nederland en België en de upgrades van het kopernetwerk.

Hoofdpunten vierde kwartaal

Consumenten Thuis
In het vierde kwartaal van 2013 steeg de onderliggende omzet in het segment Consumenten Thuis met 2,5%, door verdere groei in ‘triple play’ pakketten (interactieve televisie, internet en bellen), met interactieve televisie, glasvezel en hogere prijzen als belangrijke stimulans achter de groei. Het aantal ‘triple play’ klanten steeg in het kwartaal met 47.000, naar 1,216 miljoen. Inmiddels heeft 44% van de breedbandklanten van het segment Consumenten Thuis een ‘triple play’ pakket, vergeleken met 36% in het vierde kwartaal van 2012. De populariteit van ‘triple play’ pakketten zorgt ook voor een stijging van de gemiddelde omzet per klant met 4,9% naar 43 euro ten opzichte van het vierde kwartaal van 

2012. Het aantal breedbandklanten steeg ondanks toegenomen concurrentie en prijsverhogingen met 13.000 in het vierde kwartaal van 2013. De sterke groei in interactieve televisie zette ook in het vierde kwartaal door. Er kwamen 80.000 nieuwe interactieve televisie abonnees bij, waardoor KPN bijna 2 miljoen televisieklanten heeft. KPN sloot in het vierde kwartaal 23.000 nieuwe glasvezelklanten aan en heeft nu 484.000 glasvezelklanten. Het aantal klanten met KPN Compleet, het “quad play” aanbod van KPN, verdubbelde in het vierde kwartaal naar 173.000 klanten. De groei werd ondersteund door de introductie van “quad play” voor klanten van het Hi merk in het vierde kwartaal.

Consumenten Mobiel
In het segment Consumenten Mobiel daalde in het vierde kwartaal de onderliggende omzet uit mobiele diensten met 13% als gevolg van minder bel- en SMS verkeer en lagere omzet uit de verkoop van toestellen. Het aantal mobiele consumenten abonnees steeg in het vierde kwartaal met 9.000. De uitrol van het 4G netwerk ligt op schema. Het netwerk dekte aan het eind van januari 2014 circa 80% van de Nederlandse bevolking. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 zal KPN landelijke 4G dekking bieden. Het aantal klanten met 4G is sterk gegroeid naar 323.000 ten opzichte van het eind van het derde kwartaal toen 100.000 consumenten 4G hadden. Sinds 2 december 2013 bieden alle abonnementen van KPN en Hi 4G aan. Het datagebruik van 4G klanten ligt 2,5 tot 4 keer zo hoog als dat van 3G klanten.

Zakelijke Markt
In het vierde kwartaal was er sprake van een dalende vraag naar traditionele diensten en aanhoudende prijsdruk. De aanhoudend moeilijke macro economische omstandigheden zorgden voor een daling van de orderinstroom bij zakelijke klanten. Hierdoor daalde de onderliggende omzet in het zakelijke segment met 8,3% vergeleken met het vierde kwartaal van 2012. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden zijn KPN’s marktposities in het vierde kwartaal stabiel gebleven. KPN richt zich in de zakelijke markt op een stijging van de gecommitteerde omzet door de klant meer gebundelde diensten te leveren, en tegen vaste tarieven mobiele en vaste diensten aan te bieden (KPN ÉÉN). Ook in het zakelijke segment steeg het aantal 4G klanten significant. Aan het eind van het vierde kwartaal hadden 220.000 zakelijke klanten 4G van KPN, vergeleken met 98.000 aan het eind van het derde kwartaal.  

Duitsland
Op 23 juli 2013 heeft KPN aangekondigd dat E-Plus zal worden verkocht aan Telefónica Deutschland. Voor uitgebreide informatie over de verkoop van E-Plus en de impact hiervan op KPN’s financiële rapportage, zie het Engelstalige kwartaalcijferbericht. 

De sterke focus van E-Plus op postpaid en mobiele data zorgden ook in het vierde kwartaal voor een stijging van het aantal nieuwe abonnees. In het vierde kwartaal van 2013 steeg het aantal abonnementen met 254.000, het zesde achtereenvolgende kwartaal met meer dan 200.000 nieuwe abonnees. Het geschatte marktaandeel van E-Plus, gemeten in omzet uit mobiele diensten, steeg in het vierde kwartaal licht vergeleken met het derde kwartaal naar circa 16%. De sterke verbetering van de snelheid en de capaciteit van het mobiele breedbandnetwerk krijgt erkenning van belangrijke netwerk tests in Duitsland. 

België
BASE Company had in het vierde kwartaal wederom te maken met prijsdruk veroorzaakt door een competitieve markt. De nieuwe mobiele abonnementen die in het tweede kwartaal zijn geïntroduceerd, leidden ook in het vierde kwartaal tot sterke operationele resultaten en 36.000 nieuwe abonnees. Significante investeringen hebben ertoe geleid dat BASE Company nu een leidende positie heeft in de kwaliteit van het mobiele netwerk. BASE Company levert inmiddels 4G diensten in 203 plaatsen en heeft de doelstelling om eind 2014 landelijke 4G dekking te realiseren. 

Vooruitzichten
KPN verwacht dat de verbeterde operationele prestaties door middel van investeringen in netwerken, producten en klanten zullen leiden tot stabiliserende financiële prestaties richting het eind van 2014. Het jaar 2014 wordt naar verwachting een jaar met daarin een aantal belangrijke veranderingen voor KPN; de afronding van de verkoop van E-Plus, en de consolidatie van Reggefiber. In 2015 komt het nieuwe profiel van KPN goed naar voren.

Het volgende vooruitzicht is gebaseerd op de voortgezette activiteiten van KPN.

2014 

 • Financiële resultaten stabiliseren richting het eind van 2014
 • Investeringen[1] minder dan EUR 1,4 mrd

2015

 • Investeringen minder dan EUR 1,5 mrd, inclusief Reggefiber1
 • Groei vrije kasstroom excl. TEFD dividend[2]

KPN verwacht de komende jaren beperkt belasting te betalen in Nederland, in verband met het fiscaal boekverlies dat wordt gerealiseerd bij de verkoop van E-Plus. Aanvullend zullen de rentelasten in de komende jaren dalen, vanwege de verlaging van de bruto schuld. Daarnaast kan KPN mogelijk profiteren van aanvullende kasmiddelen door de ontvangst van dividend van het 20,5% belang in Telefónica Deutschland. 

Op voorwaarde van de verkoop van E-Plus, zal KPN de uitkering van een duurzaam dividend hervatten, met een dividend van EUR 0,07 per aandeel over 2014. De uitkering zal bestaan uit 1/3 interim-dividend in augustus 2014 en 2/3 slotdividend in april 2015. Het dividend per aandeel over 2015 zal naar verwachting groeien.

KPN blijft gecommitteerd aan een ‘investment grade’ kredietprofiel en verwacht kasoverschotten in te zetten voor operationele en financiële flexibiliteit, (kleine) binnenlandse overnames en/of uitkering aan aandeelhouders.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel