Nieuwe CFO en lid Raad van Bestuur KPN Eric Hageman

KPN maakt bekend dat de Raad van Commissarissen de heer Eric Hageman formeel heeft benoemd als lid van de Raad van Bestuur, in de positie van Chief Financial Officer. Aandeelhouders zijn vandaag, 11 september 2012, tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) in Den Haag geïnformeerd over de benoeming, die op 3 juli jongstleden werd aangekondigd.

De heer Eric Hageman (42) is sinds 2005 werkzaam bij KPN. Hij bekleedde meerdere managementposities en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de strategie 2011-2015 van KPN. De heer Hageman was sinds januari 2012 fulltime interim CFO van KPN.

Jos Streppel, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Eric combineert substantiële expertise van financiële markten met operationele ervaring als CEO van KPN Group Belgium. Dit is van grote waarde voor KPN. Zijn benoeming als CFO staat voor continuïteit van ons financieel beleid dat is gericht op het creëren van waarde voor onze aandeelhouders en overige belanghebbenden. Continuïteit is ook belangrijk voor het behalen van de doelen die zijn gesteld in onze strategie “Versterken, Vereenvoudigen, Groeien”.

Door: persbericht KPN 

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel