KPN, T-Mobile en Vodafone maken geen verboden prijsafspraken volgens ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bekend gemaakt dat er geen verboden prijsafspraken zijn gemaakt tussen de drie Nederlandse mobiele netwerken. De ACM ontstond op 1 april van dit jaar door een fusie van de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Hieronder het volledige bericht van de ACM

ACM heeft geen prijsafspraken vastgesteld in de mobiele telecomsector. Dit is de uitkomst van haar onderzoek naar mogelijke kartelafspraken in de mobiele telefoniemarkt. ACM heeft wel geconstateerd dat publieke uitlatingen van partijen over toekomstig marktgedrag mogelijk mededingingsrisico’s opleveren. Dit betreft publieke uitlatingen (op congressen, in vakbladen etc.) van mobiele providers over voorgenomen prijsverhogingen of verslechteringen van commerciële voorwaarden voor consumenten zonder dat hier definitieve besluitvorming aan ten grondslag ligt. Als dergelijke publieke uitlatingen door concurrenten worden omarmd, zou dit kunnen leiden tot afstemming van marktgedrag waardoor consumenten worden benadeeld. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben daarom aan ACM toegezegd dat ze zich van dergelijke uitlatingen zullen onthouden om ieder risico van ontoelaatbare afstemming in de toekomst te voorkomen. De mobiele operators hebben toegezegd deze afspraak op te nemen in hun compliance programma’s. Ook zal hier via trainingen van medewerkers extra aandacht aan worden geschonken. ACM is voornemens de voorgestelde toezegging te accepteren. ACM zal er nauwlettend op toezien dat de mobiele aanbieders de gedane toezeggingen nakomen. Met dit toezeggingstraject wordt het onderzoek gesloten.

Geen afspraken dus maa de netwerken mogen in het openbaar geen uitspraken meer doen over aanpassingen van hun abonnementen. Dus zul je geen vertegenwoordigers van de netwerken tegenkomen op telecom borrels, netwerkevents en beurzen. Op dit moment is er in Utrecht nog de Telecomtime. En inderdaad kom je daar nu bijna geen operators meer tegen. Gisteren was alleen KPN volop aanwezig en er was een vleugje rood. T-Mobile was echter in geen velden of wegen te bekennen.

Door: de redactie

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel