KPN maakt intrekking preferente aandelen B bekend

De Mexicaanse dreiging is over. Koninklijke KPN N.V. (KPN) maakt vandaag bekend dat de uitstaande preferente aandelen B zijn ingetrokken. Dit volgt op het verzoek hiertoe van de Stichting Preferente Aandelen B KPN (de Stichting) van 10 november 2013 en het daaropvolgende besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 januari 2014. In totaal stonden 4.258.098.272 preferente aandelen B uit bij de Stichting. De intrekking geschiedt met terugbetaling aan de Stichting van de door haar verrichte storting van 25% van de nominale waarde op deze aandelen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan een dividend evenredig aan de periode dat de aandelen uitstonden.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel