KPN krijgt boete van

ACM vordert een dwangsom in bij KPN omdat het bedrijf de eerder opgelegde last onder dwangsom niet goed heeft uitgevoerd. ACM had op 4 december 2013 een last onder dwangsom opgelegd. De last hield in dat KPN een groep zakelijke abonnees alsnog de mogelijkheid moest bieden hun abonnement kosteloos te beëindigen. ACM had namelijk geconstateerd dat KPN het Zakelijk BelBasis abonnement eenzijdig had omgezet naar een Zakelijk BelVrij Totaal abonnement met andere voorwaarden. Aangezien de nieuwe voorwaarden niet aantoonbaar in het voordeel van de abonnee waren gold de wettelijke verplichting hun klanten kosteloos de mogelijkheid te bieden het contract te beëindigen.

ACM heeft geconstateerd dat KPN eind december 2013 de betreffende abonnees wel heeft geïnformeerd over de mogelijkheid hun abonnement kosteloos te beëindigen, maar dat het abonnees heeft belemmerd die van deze mogelijkheid gebruik wilden maken. Dit deed KPN onder meer door onjuiste informatie te verstrekken over de mogelijkheid hun nummer te mee te nemen naar een nieuwe aanbieder.

ACM is van oordeel dat KPN abonnees die wilden overstappen daarvan heeft weerhouden en is daarmee van oordeel dat KPN niet heeft voldaan aan de last. Daarom int ACM een dwangsom van € 300.000.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel