KPN maakt meer winst door eenmalige meevaller maar omzet daalt verder

KPN heeft haar tweede kwartaal cijfers bekend gemaakt. De neergaande omzetontwikkeling heeft ook in het tweede kwartaal van 2014 doorgezet. In deze periode wist het netwerk 7% minder omzet, net iets meer dan € 2 milljard, te realiseren dan twaalf maanden geleden. De nettowinst ging wel fiks omhoog naar € 349 miljoen door een eenmalige pensioenmeevaller. Wij blijven met z'n allen minder bellen en dat merkt KPN. Het bedrijf gaat dan ook verder ingrijpen in hun zakelijke divisie, waar tussen de 400 en 500 extra arbeidsplaatsen gaan verdwijnen.

De outlook blijft ongewijzigd.

 • Goede operationele voortgang in Nederland
 • Groot aantal nieuwe mobiele abonnees in Consumenten Mobiel (retail: +53.000) en Zakelijke Markt (+16.000)
 • In totaal 1,4 miljoen 4G klanten
 • 43.000 nieuwe ITV klanten, leidt tot 47% van breedbandklanten met ‘triple play’ pakket
 • Aantal klanten consumentenmarkt met vast-mobiele bundels stijgt met 50.000 naar 285.000
 • Aantal multi play werkplekken Zakelijke Markt met 39.000 gestegen naar 220.000
 • Vereenvoudigingsprogramma levert eerste resultaten op, programma versneld bij Zakelijke Markt
 • In België beter gepresteerd dan de markt, 16.000 nieuwe mobiele abonnees
 • Voorwaardelijke goedkeuring voor verkoop E-Plus aan Telefónica Deutschland
 • Impairment van EUR 744 mln leidt tot EUR 210 mln stijging van actieve belastinglatentie naar EUR 1,1 mrd, wat leidt tot lagere belasting betaling in Nederland in komende jaren
 • Pensioenakkoord Nederland leidt tot vrijval voorziening EUR 451 mln (EUR 361 mln na belasting)

Kerncijfers (voortgezette activiteiten)

Financiële resultaten

 • Omzet (geschoond) daalt in het tweede kwartaal met 7,0% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 door concurrentie in mobiele markten, en aanhoudende krimp zakelijke markt
 • EBITDA (geschoond) daalt in het tweede kwartaal met 19% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 als gevolg van de lagere omzet en de uitfasering van handset lease. Exclusief het effect van deze uitfasering daalde de geschoonde EBITDA met 13% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013
 • Winst na belasting, gecorrigeerd voor vrijval pensioenvoorziening (EUR 361 mln) is EUR -12 mln door lagere EBITDA en hogere belastingen
 • Investeringen daalden in het eerste halfjaar met 24% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 door lagere klantgedreven investeringen (incl. uitfasering van handset lease), lagere netwerkinvesteringen en het Vereenvoudigingsprogramma
 • De vrije kasstroom in de eerste helft van het jaar wordt beïnvloedt door fasering gedurende het jaar, een lagere EBITDA exclusief de vrijval pensioenvoorziening, minder cash vanuit wijzigingen in het werkkapitaal, deels opgevangen door lagere investeringen

Eelco Blok

“In het tweede kwartaal van 2014 hebben we opnieuw goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie. We focussen ons op het leveren van diensten van hoge kwaliteit via toonaangevende netwerken. Producten als 4G, ITV en cloud-diensten zorgen voor een toename van het aantal consumenten en zakelijke klanten dat meerdere diensten bij ons afneemt. En dat leidt weer tot een hogere klantloyaliteit. 

Ons Vereenvoudigingsprogramma heeft reeds een aantal kwaliteitsverbeteringen opgeleverd. In Zakelijke Markt hebben we besloten om de implementatie van het Vereenvoudigingsprogramma te versnellen om de impact van de krimp in de totale markt te compenseren. 

Dankzij de goede strategische voortgang, zoals een groot aantal nieuwe mobiele abonnees en ITV klanten, en de uitvoering van het Vereenvoudigingsprogramma, zien we vergeleken met het eerste kwartaal een financiële verbetering en liggen we nog steeds op schema om de financiële resultaten te stabiliseren richting het eind van het jaar. 

De verkoop van E-Plus is voorwaardelijk goedgekeurd door de Europese Commissie en we hebben er vertrouwen in dat de verkoop in het derde kwartaal wordt afgerond. De verkoop van E-Plus leidt tot een solide financieel profiel en een sterke basis om onze strategie uit te voeren in Nederland en België. Volgend op de verkoop van E-Plus zullen we over 2014 de betaling van dividend hervatten, en hebben we de intentie om het dividend te laten groeien in 2015. Ook krijgen we een aantrekkelijk belang van 20,5% in Telefónica Deutschland en kunnen we profiteren van significante synergievoordelen.”

Vooruitzichten en uitkering aan aandeelhouders[1}]

De onderstaande outlook is gepubliceerd op 4 februari 2014 en is gebaseerd op de voortgezette activiteiten van KPN.

2014

 • Financiële resultaten stabiliseren richting het eind van 2014
 • Investeringen minder dan EUR 1,4 mrd[2]

2015

 • Investeringenminder dan EUR 1,5 mrd, inclusief Reggefiber
 • Groei vrije kasstroom (excl. TEFD dividend)[3] verwacht in 2015
 • Actieve belastinglatentie gerelateerd aan de verkoop van E-Plus leidt tot lagere belasting betaling in Nederland in de komende jaren
 • Lagere bruto schuld in komende jaren leidt tot afnemende rentebetalingen
 • Additionele kasoverschotten via potentieel dividend op 20,5% belang in Telefónica Deutschland

KPN zal de uitkering van een duurzaam dividend hervatten met een dividend van EUR 0,07 per aandeel over 2014, op voorwaarde van de verkoop van E-Plus. De uitkering zal bestaan uit 1/3 interim-dividend, gepland na afronding van de verkoop van E-Plus en 2/3 slotdividend in april 2015. Het dividend per aandeel over 2015 zal naar verwachting groeien. KPN blijft gecommitteerd aan een ‘investment grade’ kredietprofiel en verwacht kasoverschotten in te zetten voor operationele en financiële flexibiliteit, (kleine) binnenlandse overnames en/of uitkeringen aan aandeelhouders.

Hoofdpunten tweede kwartaal

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel