KPN en Vodafone Nederland starten pilot om mobiele opstelpunten te delen in Nederland

KPN en Vodafone Nederland starten vanaf september 2012 een gezamenlijke pilot om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om in de toekomst meer mobiele opstelpunten en daaraan gerelateerde faciliteiten te delen. De pilot betekent een uitbreiding van reeds bestaande afspraken over het delen van mobiele opstelpunten, die aanbieders verplicht antennes van andere aanbieders in hun masten te plaatsen als daarvoor ruimte is. Dit zou op termijn kunnen leiden tot meer efficiëntie bij gebruik van mobiele opstelpunten waardoor betere dekking, lagere netwerkkosten voor operators en milieuvoordelen gerealiseerd kunnen worden. Het uitgangspunt van de pilot is dat het kwaliteitsniveau voor klanten gelijk blijft of wordt verbeterd. De samenwerking past binnen een ontwikkeling in Europa – en wereldwijd – waarbij operators in toenemende mate samenwerken op het gebied van mobiele netwerkinfrastructuur.

Tijdens de pilot van KPN en Vodafone zullen er in een beperkt gebied bepaalde onderdelen van mobiele opstelpunten worden gedeeld, zoals de ruimte van de opstelpunten en ondersteunende faciliteiten waaronder airconditioning, stroomvoorziening en transmissie. De pilot betreft naast opstelpunten in masten, waar mobiele operators al gezamenlijk gebruik van maken,  vooral opstelpunten op bijvoorbeeld daken van gebouwen die nog niet gedeeld worden. Er zal geen actieve netwerkapparatuur, zoals antennes, worden gedeeld. Ook blijven de afzonderlijke netwerken en het telefoon, sms- en internetverkeer van KPN en Vodafone technisch gescheiden.

De pilot duurt enkele maanden. Aan het einde van het jaar evalueren KPN en Vodafone de resultaten van de pilot en wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de samenwerking te continueren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het Agentschap Telecom (AT) hebben vooraf inzicht gekregen in de opzet van deze pilot. Een eventuele voortzetting van samenwerking, in welke vorm dan ook, zal worden voorgelegd aan de bevoegde instanties.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel