ACM ziet aandachtspunten voor zakelijke sms-markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een verkennend onderzoek verricht naar mogelijke risico’s voor de concurrentie op de zakelijke sms-markt. De bevindingen uit het onderzoek van ACM geven op dit moment geen aanleiding om op deze markt in te grijpen. Wel ziet ACM enkele aandachtspunten voor de mobiele aanbieders met een eigen netwerk.ACM sluit niet uit dat in de toekomst – als daar aanleiding toe is – alsnog nader onderzoek zal worden uitgevoerd.

ACM heeft geconstateerd dat op de zakelijke sms-markt de mobiele aanbieders met een eigen netwerk een voordeel hebben ten opzichte van partijen zonder eigen netwerk. Op deze markt kunnen zich daardoor risico’s voor de concurrentie voordoen. Mogelijke prijsstijgingen en ongunstige contractvoorwaarden, het vragen om concurrentiegevoelige informatie en het afschermen van buitenlandse routes voor het afleveren van sms-berichten zijn volgens ACM punten van aandacht als marktpartijen met elkaar onderhandelen over contracten.

Ongeveer 10% van de sms-markt bestaat uit zakelijk sms-verkeer. Het gaat dan om bulk sms-jes (bijvoorbeeld TAN-codes voor internetbankieren, wachtwoorden voor DigiD en alert berichten van de politie) en zogeheten special rate services (bijvoorbeeld een stem op een favoriete kandidaat bij een tv-show, een herinnering van een aankomende tandartsafspraak of het per sms betalen bij parkeren).

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel