112 onbereikbaar: Vodafone pleit voor lokale antenne co

Met grote belangstelling volgt Vodafone Nederland de discussie in de Tweede Kamer tussen de betrokken ministeries, gemeenten en andere partijen over de bereikbaarheid van 112 in Nederland. TNO doet momenteel in opdracht van het ministerie van EZ onderzoek naar de bereikbaarheid van 112. Vodafone levert graag een bijdrage en concrete suggesties om de mobiele bereikbaarheid van onder andere 112 te verbeteren.

Mobiele technologie is onmisbaar geworden in de samenleving en heeft een grote impact op ons zakelijke en privéleven. Als één van de drie, binnenkort  vier spelers, levert Vodafone een belangrijke bijdrage aan de (mobiele) bereikbaarheid in heel Nederland. Zowel het Vodafone 3G- als het 4G-netwerk is in meer dan 95% van Nederland beschikbaar, het 2G-netwerk zelfs in meer dan 99% van Nederland. Hiermee behoort het Nederlandse mobiele netwerk tot de Europese top.

Maar waarom is het zo lastig om 24 uur per dag in heel Nederland mobiele dekking te garanderen?


Technische beperkingen van radiofrequenties

Vodafone heeft bij het vormgeven van het mobiele netwerk te maken met technische beperkingen van een mobiel signaal (radiofrequenties). Het bereik bij mobiele radiocommunicatie is namelijk gevoelig voor een aantal voortdurend veranderende factoren zoals weersomstandigheden, bebouwing en de daarin toegepaste materialen, begroeide omgevingen tussen de mobiele telefoons en zendinstallaties, kwaliteit van de mobiele telefoonantennes etc.

- Bij hevige neerslag kunnen klanten minder goede dekking ervaren dan met helder weer.
- Wordt er een nieuw flatgebouw opgetuigd? Grote kans dat Vodafoneklanten in de buurt van dat gebouw last ondervinden van verminderde dekking. Het flatgebouw staat dan ‘in de weg’ en absorbeert de radiofrequenties.
- Wordt er een gebouw gesloopt waar Vodafone antennes op zijn geïnstalleerd? Dan moet Vodafone op zoek moet naar een nieuwe (geschikte) antennelocatie waardoor er tijdelijk verminderde dekking kan zijn.
- Huizen en bedrijfsgebouwen worden steeds beter geïsoleerd opgeleverd. Prima voor de energiekosten, maar lastig voor het mobiele telefoonverkeer aangezien nieuw isolatiemateriaal radiofrequenties kan reflecteren of absorberen.

Door deze dynamische factoren is een mobiel netwerk nooit ‘klaar’. Daarom investeert Vodafone voortdurend in het verbeteren van de mobiele dekking in Nederland door het plannen en bijplaatsen van nieuwe zendinstallaties en door het inzetten op netwerkinnovativiteit.

Lokale keuzes

Goede dekking vraagt om voldoende zendinstallaties met voldoende vermogen op de juiste plekken. Technische eisen en (inter)nationale regelgeving bepalen echter in hoge mate waar mobiele providers zendinstallaties mogen bijplaatsen. We werken hiervoor samen met onder andere lokale overheden, inwoners en andere belanghebbenden, waardoor het uitbreidingstraject complex en langdurig van aard kan zijn. Gemiddeld genomen duurt het bijplaatsen van één enkele mobiele telefoonmast 12 tot 18 maanden indien er een vergunning vereist is.
Zo zijn er regels die bepalen of een antenne-installatie past in het straatbeeld en regels die de veiligheid en welzijn van omwonenden waarborgen.  Daarnaast moet Vodafone zich houden aan Europese wetgeving en mag het zendinstallaties niet te hard in de buurt van de grens laten zenden en kan het ook niet alle beschikbare frequenties inzetten.

Betere dekking realiseren in (beschermd) natuurgebied is, net zoals dekking realiseren in de grensregio, een hele uitdaging. Voor goede dekking is hoge plaatsing van antennes verreist. Er zijn meestal geen bestaande hoge gebouwen die daarvoor gebruikt kunnen worden dus moet er midden in het natuurgebied een nieuwe zendmast (stalen constructie van 30 á 40 meter hoog) bijgebouwd worden. Dit is niet alleen kostbaar in verhouding tot het beperkte gebruik, ook zijn de bestuursrechtelijke procedures die hiervoor doorlopen moeten worden een gebed zonder eind voor alle betrokkenen. Dit is te ontmoedigend voor iedereen.

Het zou daarom helpen als de bestuursrechtelijke procedures op landelijk niveau om lokaal de gewenste oplossingen sneller te realiseren, versimpeld en verkort kunnen worden. Daarnaast zou het helpen als er op regionaal en lokaal niveau een actief beleid wordt gevoerd op het beschikbaar krijgen van geschikte opstelpunten in de buitengebieden.
 

Welke bijdrage levert Vodafone zelf aan het verbeteren van dekking?

1) Vodafone plaatst dit boekjaar ruim 650 2G- en 3G-zendinstallaties extra in Nederland. Dit zal ook resulteren in betere dekking op vele locaties in de grens- en plattelandsgebieden, waaronder in Dinkelland (2 nieuwe zendinstallaties), Winterswijk (3 nieuwe zendinstallaties), Zaltbommel (2 nieuwe zendinstallaties) en Hardenberg (2 nieuwe zendinstallaties en 2 uitbreidingen van bestaande zendinstallaties).
2) Vodafone is een pilot gestart met als doel de dekking in de grensregio verbeteren. De pilot wordt momenteel in Limburg uitgevoerd. Voor deze locatie is gekozen omdat in Limburg aan beide landsgrenzen de meeste bevolkingsdichtheid zit waarmee eventueel succes het snelste gemeten kan worden. Het succes van de pilot wordt geëvalueerd aan de hand van het extra verkeer (=meer dekking) maar er zal ook gekeken worden of er geen klachten van interferentie uit het buitenland komen.
3) Vodafone is altijd op zoek naar netwerkinnovatie waarmee dekkingsproblemen tot een minimum beperkt kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de SignaalPlus. De SignaalPlus is een kleine antenne die ontworpen is om in een woonhuis of kleine bedrijfsomgeving te plaatsen en is via een vaste breedbandverbinding verbonden met het netwerk van Vodafone. De antenne heeft een bereik van 30 tot 100 meter en biedt daarmee een oplossing voor klanten die in huis geen mobiel bereik hebben.
4) Vodafone deelt waar mogelijk de mobiele zendinstallaties met andere aanbieders in de verschillende regio’s. Over het algemeen geldt hier: hoe hoger de positie van de antennes in de zendmast, hoe beter het bereik in de desbetreffende omgeving. Daarnaast zoekt Vodafone altijd naar het slim en onzichtbaar verwerken van antennes in bijvoorbeeld kerktorens, bomen etc. om rekening te houden met straatbeeld en de duur van het vergunningstraject tot het minimum te beperken.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel