Volgens Computer Profile groeit Samsung hard op de Nederlandse zakelijke smartphonemarkt

De opmars van Samsung die vorig jaar al duidelijk zichtbaar was heeft zich ook in de afgelopen 12 maanden voortgezet. In de zakelijke markt bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers vormen de Samsung toestellen op dit moment een aandeel van 28 procent in het totaal. Dat is een stijging van 8 procentpunt ten opzichte van de cijfers voor 2013. De smartphones van Apple blijven vooralsnog de meest gebruikte toestellen. iPhones vormen ongeveer 35 procent van de aangetroffen smartphones. Dat komt neer op een stijging met circa 3 procentpunt in de afgelopen 12 maanden. Blackberrys daarentegen verdwijnen nu in een snel tempo uit de zakelijke markt. Ongeveer 11 procent van de smartphones die we aantreffen is nog een Blackberry toestel, ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. Dit en meer volgt uit de analyse van Computer Profile naar het gebruik van mobiele telefonie bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Hiervoor zijn de afgelopen 6 maanden 2.750 gesprekken gevoerd met IT en Telecom verantwoordelijke personen.

Naast de afname van het aandeel van Blackberry laat ook HTC een verdere daling zien op de zakelijke markt. In 2012 bedroeg het aandeel HTC nog 21 procent, vorig jaar was dat aandeel nog circa 12 procent, inmiddels is dat onder de 10 procent gezakt. Daarnaast zien we voor het eerst de Chinese fabrikant Huawei verschijnen op de zakelijke smartphone markt. Ook opvallend is de remonte die Nokia kent ten opzichte van een jaar geleden. Bij een aantal partijen zien we in de afgelopen periode implementaties verschijnen van grotere aantallen Windows Phone 8/7 trajecten waarvan een aanzienlijk deel in combinatie met Nokia toestellen. Hierdoor lijkt de dalende trend van de afgelopen jaren voor zakelijke Nokia toestellen te zijn doorbroken, toch in ieder geval voor dit moment.


Feature phones in de minderheid

Naast het gebruik van smartphones inclusief merk en operating systeem wordt ook gekeken naar het totale aantal zakelijke mobiele telefoons/abonnementen. Een jaar geleden lag de verhouding smartphones versus feature phones nog op 50-50. Nu zien we dat 60% van de zakelijke telefoons een smartphone betreft. Het gemiddelde aantal zakelijke mobiele telefoons is het hoogst in de segmenten IT, Telecom & Utilities waar per locatie gemiddeld ongeveer 139 zakelijke mobiele telefoons in gebruik zijn. Daarvan wordt 70 procent gevormd door smartphones. Ook bij de overheid is er een hoog gemiddeld aantal mobile telefoons in gebruik per locatie. Het percentage dat wordt gevormd door smartphones ligt daar op 55 procent. De meest scheve verhouding mobiele telefoons – smartphones treffen we aan in de transport sector. Daar vormen smartphones ongeveer een derde van het totaal aantal zakelijke mobiele toestellen.

Android aan kop

Voor het eerst zien we dat smartphones draaiend op android de meerderheid vormen. Ongeveer 38 procent van alle smartphones gebruikt het platform van Google. De ontwikkeling in de installed base aandelen voor de diverse besturingssystemen voor mobiele telefoons zijn op de zakelijke 50+ markt zowiezo haast bizar te noemen in de afgelopen 10 jaar. In die periode heeft Symbian, Blackberry OS, iOS va Apple en nu dus android van Google de nummer 1 positie ingenomen als meest gebruikte zakelijk besturingssyteem voor mobiele telefoons. Voor Microsoft is iets meer aan de hand dan op het eerste oog blijkt. Het lijkt alsof de laatste drie jaar het gebruik van smartphones met een Microsoft operating system niet veranderd terwijl de werkelijkheid laat zien dat toestellen met Windows Mobile nu voor het grootste deel zijn verdwenen en dat we hiervoor in plaats locaties zien verschijnen met smartphones die gebruik maken van Phone 7 en 8. Wat in ieder geval duidelijk is geworden in de laatste jaren is dat er op de markt voor smartphones geen zekerheidjes zijn.


Wie een strategisch verkeerde keuze maakt kan hiervoor door de (zakelijke) consument binnen enkele jaren worden beloond met een haast verdwenen aandeel in de installed base. Een van de vragen die momenteel erg actueel is, enerzijds door de verhalen omtrent afluister praktijken van de NSA en anderzijds door de iCloud leaks bij Apple, betreft de veiligheid van de verschillende operatingsystemen en welke consequenties de zakelijke consument aan eerder vernoemde incidenten gaat verbinden in de komende periode.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel