Telefoon in water? Geen paniek oplossing gevonden

Op de redactie zijn wij getipt over een bijzonder interessant product dat je telefoon (of andere elektronica) redt als het apparaat onverhoopt in (langdurig) contact is gekomen met water. Het Engelse Rescuetec schijnt de oplossing te hebben. Maar voordat wij de werking van het product uitleggen even iets meer over vochtschade in het algemeen. Het is een beetje technisch dus …

Water in haar zuiverste vorm is H?O oftewel een combinatie van water en zuurstof. Wie herinnert zich op de middelbare school niet de natuurkunde proefje waarbij twee elektrodes in een bakje met zuiver water werden ondergedompeld en er vervolgens spanning op wordt gezet: elektrolyse. Aan de + elektrode ontstaan zuurstof(belletjes) en aan de – elektrode waterstof(belletjes).

Als je telefoon in het water valt, dan is dat helaas nooit zuiver water. Eigenlijk is het water altijd vervuild met bijvoorbeeld zuren en zouten. Door de eerder beschreven elektrolyse gaan deze schadelijke stoffen inwerken op je printplaat en de onderdelen van je telefoon.  Immers de batterij is de spanningsbron. Na enige tijd is het resultaat zichtbaar en gaat een telefoon geheid kuren krijgen.

De meeste moderne smartphones hebben overigens stickers die aangeven of het toestel in contact is geweest met vocht.

Rescuetec beweert de oplossing te hebben gevonden voor waterschade. Het idee is eigenlijk heel simpel. De natte toestellen wordt in een speciale verpakking (zakje) gedaan waarin een soort vochtvreters zitten. Na 48 uur is vervolgens het vocht uit het toestel gezogen door de luchtcirculatie en zou het probleem opgelost moeten zijn. Hierdoor krijgt de bovengenoemde elektrolyse geen kans meer.

Het pakket van Rescuetec bestaat uit het speciale zakje inclusief instructie en een vochtindicatiestrip. Deze is belangrijk omdat je hierop kan zien of het luchtvochtigheid is gezakt. Een korte video laat zien hoe het werkt.

Lijkt een simpele maar ook briljante oplossing. Echter wij moeten wel wat kanttekeningen maken. Het belangrijkste bij waterschade is om onmiddellijk de accu uit het toestel te halen. Helaas is dit met moderne smartphones niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld bij een iPhone is het dan zaak om het toestel uit te zetten en de batterij zo snel mogelijk door een reparateur er uit te laten halen. Of Rescuetec ook voor deze toestellen de oplossing is valt nog te bezien.

De beschreven methode werkt alleen bij acute waterschade. Dus als het toestel echt in contact met water is gekomen bijvoorbeeld omdat je de telefoon per ongelijk in het zwembad hebt laten vallen. Bij vochtschade, het incidenteel en over een soms langere periode van tijd in contact komen met een vloeistof, is de gebruiker vaak niet op de hoogte dat het toestel langzaam wordt aangetast. Ingrijpen is dan ook niet mogelijk omdat de schade al ontstaan is. Rescuetec kan reeds ontstane schade niet herstellen en of ongedaan maken.

Telebeeld gaat de werking van Rescuetec de komende tijd onderzoeken en wij komen zo snel mogelijk terug met onze bevindingen.

Door: de redactie

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel