Nog weinig gemeentes en publieke instellingen maken gebruik van public wifi

Uit onderzoek van TelindusCisco en EMC onder 82 IT-professionals werkzaam in de publieke sector, blijkt dat 79 procent van de gemeentes/publieke instellingen nog geen gebruikmaakt van public wifi. 21 procent van de IT-professionals geeft aan hier al wel gebruik van te maken. Daarnaast geeft 58 procent van de respondenten aan dat de gemeenten waar hij werkzaam is, bezig is met initiatieven rondom public wifi. Dit varieert van de oriëntatiefase tot het stimuleren van derden en uitwerken van initiatieven.Hoewel er nog weinig gebruik gemaakt wordt van public wifi geeft 49 procent aan dat een public wifi-netwerk de gemeente aantrekkelijker zou maken. 24 procent ziet dan ook de voordelen van een investering in een public wifi-netwerk. Toch zijn de respondenten ook voorzichtig, 43 procent maakt zich namelijk zorgen over de beveiliging van een dergelijk netwerk.

Donny Snellenberg, Sales Director van Telindus, licht toe: “Het is goed om te zien dat een groot deel van de respondenten de meerwaarde ziet van public wifi. Het maakt een stad aantrekkelijker voor de inwoners en (internationale) bezoekers en biedt bovendien mooie kansen voor organisaties om via stadportals hun commerciële diensten aan te bieden. Wij zijn van mening dat gemeentes het voortouw moeten nemen in het opzetten van de infrastructuur van een public wifi-netwerk. Gebeurt dit niet dan is de kans groot dat er een wildgroei van public wifi-netwerken ontstaat. Deze wildgroei komt de snelheid, het bereik en de beveiliging niet ten goede.” 

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel