Nederland altijd online

Interessant onderzoek van de universiteit Twente leert ons dat 87% van de Nederlanders dagelijks online is. Niet alleen thuis en op het werk maar vooral ook onderweg. Het onderzoek wijst uit dat een gemiddelde Nederland op een werkdag bijna 5 uur op internet zit. Wel is er een duidelijk onderscheid tussen hoog- en laagopgeleiden. De eerste groep is veel langer online.

Lees hieronder en samenvatting van de onderzoeksresultaten:

Zowel thuis als op het werk, internet neemt een steeds prominentere plek in het dagelijks leven van de Nederlander in. Bijna alle bevolkingsgroepen besteden er meer tijd aan en profiteren ervan, maar vooral jongeren en hoogopgeleiden hebben het meeste profijt van waardoor een nieuwe digitale kloof dreigt. Geen kloof tussen mensen die online zijn of niet, maar een kloof tussen mensen die profiteren van internet of niet. Dit blijkt uit het Trendrapport internetgebruik 2012 van het onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente in opdracht van Digivaardig & Digiveilig.

96% van de Nederlanders, de hoogste score in Europa, beschikt nu thuis over fysieke toegang tot internet. 87% gebruikt internet dagelijks. Behalve thuis, op het werk of op school ook steeds meer onderweg. In een jaar tijd is de toegang tot mobiel internet via smartphones gestegen van 31 tot 42% en via de tablets van 10 tot 27%. Gemiddeld zit de Nederlander op een werkdag (incl. vrije tijd) in 2012 4 uur en 48 minuten op internet. Op een vrije dag 4 uur en 18 minuten. De onderzoekers, Dr. Ing. Alexander van Deursen en prof. Dr. Jan van Dijk: “Iedere Nederlander kan bijna altijd en overal online zijn. Gebruik van internet via laptops, tablets en smartphones blijft groeien en biedt ontzettend veel voordelen. Vooral hoger opgeleiden profiteren optimaal van de vele mogelijkheden van het internet.” De uitkomsten worden vandaag, tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen gepresenteerd.

Alexander van Deursen van de Universiteit Twente: “Op werkdagen maken hoogopgeleiden veel meer gebruik van het internet dan laagopgeleiden. Op vrije dagen is precies het omgekeerde het geval. Verschillen die te maken hebben met de soort internetconsumptie die men tot zich neemt. Hoogopgeleiden kiezen voor informatie, educatie en carrière, laagopgeleiden richten zich vooral op vermaak zoals gamen, chatten en filmpjes kijken. Mensen met een hogere opleiding werken ook meer thuis via internet, 21% minimaal eenmaal per week. Slechts 6% van de Nederlanders met een lagere opleiding doet dit.”

Nieuwe digitale kloof

Uit het Trendonderzoek 2012 blijkt dat over de hele linie iedereen steeds meer voordelen behaalt uit internet. Deze voordelen zijn het grootst bij economische participatie. Behalve economische voordelen biedt het internet ook individueel en maatschappelijke nut. 28% van de Nederlanders
gebruikte internet om te bepalen op welke politieke partij te stemmen en 38% heeft ooit online een petitie ondertekend. Dankzij internet is 56% beter op de hoogte van overheidsinformatie en 28% heeft online een subsidie, uitkering of belastingverlaging ontdekt. Internet maakt ook socialer: 58% van de Nederlanders geeft aan via internet meer contact te hebben met familie en vrienden en 33% heeft via internet nieuwe vrienden gemaakt. De onderzoekers spreken van een digitale kloof tussen de Nederlandse internetgebruikers. Niet iedereen profiteert evenveel van het toenemende gebruik van internet. Alexander van Deursen: “De verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn groot. Vooral hoger opgeleiden, mannen nog meer dan vrouwen en jongeren meer dan ouderen profiteren het meest van de mogelijkheden van het internet.”

Beroepsbevolking internet steeds meer

Van alle werkzame personen, mannen en vrouwen, maakte in 2012 70% gebruik van internet op het werk. Ook hier hebben hoogopgeleiden meer toegang tot internet (81%) dan laagopgeleiden. Alexander van Deursen: “De effecten van internetgebruik op het werk zijn positief. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan door internet effectiever, efficiënter en kwalitatiever te werken. Privé en werk lopen ook steeds meer door elkaar heen. De hoeveelheid tijd die werknemers tijdens werktijd besteden aan privézaken via internet wordt ruimschoots gecompenseerd door de tijd die ze thuis via internet aan het werk besteden.”

Voorzitter Tineke Netelenbos van Digivaardig & Digiveilig: “Internet biedt geweldige economische en maatschappelijke kansen. Maar een digitale kloof tussen groepen mensen dreigt en laat zien dat er nog een wereld te winnen is. Wie privé of op het werk achterblijft en digitale vaardigheden niet blijft ontwikkelen, mist razendsnel de boot.”

Sociale media

In het trendonderzoek is ook het gebruik van sociale netwerk sites zoals Facebook, Linkedin en Twitter in kaart gebracht. 77% van de Nederlanders gebruikt minimaal één sociaal netwerk waarbij Facebook (68% van de volwassenen ouder dan 16) veruit het populairste is. Daarna volgen Youtube (57%), Hyves (40%) en Google+ (32%). Vooral studenten (86%) communiceren via Facebook en gemiddeld Facebooken er meer vrouwen dan mannen. Persoonlijk nieuws of informatie op internet zetten en participeren in discussiefora verschuiven allemaal naar sociale media.

Online veiligheid

 Nederlanders nemen, in tegenstelling tot 2011, dit jaar iets meer maatregelen om zichzelf op het internet te beschermen. Mogelijk dat er een waarschuwend effect uitging van enkele omvangrijke internethacks die veel media-aandacht kregen. Meer Nederlanders gebruiken een virusscanner (toename van 82% naar 87%) en meer internetgebruikers wisselen regelmatig van wachtwoorden (in 2012 38%, in 2011 slechts 31%).

Deze week is de campagne Alert Online gestart om bedrijven en consumenten bewust te maken van de noodzaak veilig gebruik te maken van internet en mobiele communicatie.

Over Digivaardig & Digiveilig

Digivaardig & Digiveilig is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking te vergroten en tevens om het vertrouwen in ICT en internet te bevorderen door het vergroten van de digitale veiligheid. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en private partners KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN, Ziggo en CA-ICT. Meer informatie is te vinden op www.digivaardigdigiveilig.nl


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel