Apple iPhone 6 en 6 Plus stuwt inflatie in oktober omhoog naar 1,1%

De inflatie in Nederland is in oktober met 1,1% gestegen, aldus een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS publiceert maandelijks de laatste inflatiecijfers. In oktober was de inflatie licht hoger dan in september toen er nog voor 0,9% aan prijsverhoging waren. De inflatie van Nederland ligt op hetzelfde niveau als de gehele eurozone.

Maar wat was na volgens het CBS de belangrijkste reden voor de stijging van de inflatie in oktober? Niet benzine, want juist het tanken is goedkoper geworden in oktober. Nee volgens het CBS was de belangrijkste reden voor deze stijging de introductie van de Apple iPhone 6 en 6 Plus. Beide toestellen waren vanaf eind september ook bij ons te koop, maar gingen door productieproblemen pas echt lopen in oktober. Met het directe resultaat het stijgen van de inflatie.

Lees het hele bericht van het CBS:

De inflatie is in oktober gestegen naar 1,1 procent. In september was de gemiddelde prijsstijging op jaarbasis nog 0,9 procent. De inflatie is sinds begin dit jaar laag en schommelt rond de 1 procent. Ook in de eurozone is de inflatie in oktober laag gebleven. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Prijsontwikkeling smartphones verhoogt inflatie

Deze maand had vooral de prijsontwikkeling van smartphones een verhogend effect op de inflatie. In oktober kwamen er namelijk nieuwere en duurdere modellen in de winkels. Smartphones waren mede daardoor in oktober ruim 6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In september was er op jaarbasis nog een forse prijsdaling. Ook de prijsontwikkeling van voeding verhoogde de inflatie iets.

Tanken goedkoper

De prijs van benzine daalde in oktober naar gemiddeld 1,68 euro per liter. Deze daling komt voornamelijk doordat de prijs van ruwe olie daalde naar het laagste niveau in bijna 4 jaar tijd. De prijsdaling werd echter wel geremd door de waardevermindering van de euro ten opzichte van de dollar.

Lage inflatie gaat gelijk op met cao-loonstijging

De inflatie is in oktober 2014 laag gebleven. Na een lange periode waarin de stijging van de cao-lonen achterbleef bij de inflatie, zijn deze sinds begin dit jaar nagenoeg gelijk. Dat de cao-lonen minder of meer stijgen dan de inflatie betekent niet onmiddellijk dat de koopkracht voor werknemers verandert. Het nettoloon is immers ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing.

Inflatie in Nederland gelijk aan die in de eurozone

Om de inflatie tussen de EU-landen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) gebruikt. Een belangrijk verschil met de inflatie volgens de Nederlandse methode is dat de HICP geen rekening houdt met de kosten van de eigen woning.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP is in oktober uitgekomen op 0,4 procent. Dat is gelijk aan het gemiddelde in de eurozone. In Duitsland, de grootste economie in de eurozone, is de inflatie hoger dan in Nederland. In Italië is de inflatie iets lager en in Spanje is er sprake van negatieve inflatie. Volgens de ECB is er sprake van prijsstabiliteit als de inflatie onder, maar dichtbij, 2 procent ligt. De inflatie in de eurozone ligt al een jaar onder de 1 procent.

Door: de redactie

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel