Android blijft maar groeien

Kantar Worldpanel laatste operating system cijfers geven goed weer in welke mate Android telefoons de Europese markt domineren. In vergelijking tot 12 maanden geleden is Android’s aandeel gegroeid met ruim 20% tot een record van 67,1% in Europa. Dat is niet helemaal waar want het onderzoek beslaat alleen de 5 grootste Europese landen.

De grootste verliezers zijn Symbian, RIM en verbazingwekkend iOS (Apple’s OS daalt met 5%). Apple en Android hebben samen wel ruim 80% van de markt in handen. Android heeft het grootste aantal gebruikers in Spanje (86,8%) en het minst in Italië met 58,6%. In de USA is het Android aandeel slechts 55% en daar heeft iOS ruim 35% van de markt in handen. RIM’s aandeel is net 1,5%.

Nederland ligt ongetwijfeld op het Europese gemiddelde. Ook hier is Android verreweg de grootste en iOS een goede tweede. Het grote verschil is waarschijnlijk RIM. Omdat traditioneel BlackBerry een groot marktaandeel in Nederland had zou de daling navenant groot zijn. Niet op het Europese gemiddelde van 4,9% maar zeker hoger dan 10%.

Door: de redactie

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel