De afgelopen maanden hebben we met een enorm gemotiveerd team, een geweldige community en belangrijke partners een nieuw Nederlands video on demand-portaal opgezet, met meer dan 130.000 maandelijkse gebruikers. Verder maakten enkele duizenden leden gebruik van van het WappZapp Plus-pakket met 2.600 uur aan Europese kwaliteitsfilms, filmhuishits, documentaires en concerten voor €7,99 per maand.

Helaas zal WappZapp per 20 januari de dienstverlening stoppen.

Helaas zullen WappZapp en WappZapp Plus per 20 januari stoppen met deze service. Het is ons niet gelukt om na de introductie van WappZapp Plus voldoende gebruikers te laten betalen voor dit filmpakket om zelfstandig door te gaan. Ook is het niet gelukt een nieuwe investering aan te trekken voor de nodige groei in deze sterk competitieve markt.

Ondanks de sterke toename in on demand kijken van de gratis WappZapp selectie (vooral ookvia smart devices) en het stijgende gebruik van de betaalde dienst geeft dit helaas onvoldoende financiële basis om vast te houden aan onze ambitie: een Europees video on demand-alternatief, met veel aandacht voor kwaliteitsfilms en -documentaires. Een ambitie die nodig wasom voldoende schaalgrootte te realiseren om op de lange termijn te kunnen concurreren met bedrijven als Netflix en HBO.

Alle betaalde abonnementen zijn stopgezet

Alle lopende WappZapp-Plus abonnees kunnen nog tot 20 januari gebruikmaken van onze diensten. Lopende automatische incasso’s en proefperiodes zijn inmiddels per direct stopgezet.Er zullen dus geen afschrijvingen meer plaatsvinden van uw rekening als u WappZapp Plus-abonnee bent.

Hoewel de conclusie dat we niet anders kunnen dan stoppen een zeer teleurstellende conclusie is, houden we een goed gevoel over aan de positieve bijdrage die WappZapp én haar gebruikers hebben geleverd aan het tv kijken van de toekomst. Enkele werknemers van WappZapp zullen deze kennis en ervaring bij SBS/Sanoma inzetten om de toekomst van tv verder vorm te geven.